O FIRMIE

Jak działamy...

Kilka słów o tym jak pracujemy

Pierwszy kontakt

Spotkanie z Klientem i omówienie zakresu prac i oczekiwań co do realizacji
Przekazanie przez Klienta koncepcji projektu
Ustalenie przewidywanego terminu rozpoczęcia inwestycji
Przedstawienie wzoru umowy

Inwentaryzacja pomieszczeń

Wykonanie inwentaryzacji na obiekcie
Przygotowanie wstępnej oferty na podstawie koncepcji projektu
Przesłanie oferty wstępnej Klientowi

Ostateczna wycena

Akceptacja oferty wstępnej przez Klienta
Przekazanie Wykonawcy projektu wykonawczego
Przygotowanie oferty ostatecznej
Akceptacja ostatecznej oferty i podpisanie umowy

Realizacja inwestycji

Wejście na budowę i realizacja robót
Koordynacje podwykonawców / w przypadku przyjęcia funkcji generalnego wykonawcy
Odbiory częściowe wykonanych prac
Zgłoszenie zakończenia prac z wyznaczeniem terminu odbioru końcowego
Rozliczenie inwestycji

2478

zadowolonych klientów

29

lat na rynku

17

certyfikatów