Powłoki do wilgotnych i mokrych pomieszczeń

Farby przeznaczone do pomieszczeń wilgotnych, gdzie woda występuje w postaci pary, muszą spełniać kilka kryteriów. Stałe nasycenie sufitów i ścian parą wodną prowadzi do rozwoju mikroorganizmów. Wymaga to zastosowania farb, które powinny zawierać środki działające powierzchniowo, zapobiegające powstawaniu pleśni i grzybów oraz posiadać struktur´, która pozwala uzyskać gładką powierzchni´. Natomiast inne farby przeznaczone są do pomieszczeń mokrych, w których woda występuje w postaci ciekłej, gdy może wystąpić jej rozlanie (pralnie, łaźnie i inne pom. przemysłowe). Powinny one tworzyć szczelną powłokę uniemożliwiającą wsiąkanie wody w głąb ścian, co powodowałoby ich zawilgocenie.

  • Zobacz artykuł